Sekretarijat za podršku biznis zajednici Glavnog grada Podgorica raspisao je 9. Februara Javni konkurs za raspodjelu sredstava opredijeljenih za podršku preduzetništvu.

Poziv se odnosi na sva pravna lice sa statusom malog preduzeća ili preduzetnike, sa prebivalištem, odnosno sjedištem na teritoriji Glavnog grada, koja planiraju proširenje kapaciteta u prostornom ili tehničkom smislu

Ovim Konkursom predviđena je raspodjela 𝟳𝟬.𝟬𝟬𝟬,𝟬𝟬 eura, a maksimalan iznos koji jedan preduzetnik može dobiti je 3.000,00 eura.

Više informaciju na sajtu Glavnog grada https://podgorica.me/vijesti/3324