Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj, organizovao je 24. januara u KIC-u Budo Tomović predstavljanje uspješnih preduzetničkih priča iz oblasti kulturnih i kreativnih industrija u Crnoj Gori.

Tokom prethodnih osamnaest mjeseci, tim Instituta za preduzetništvo i ekonomski razvoj sa saradnicima, vrijedno je radio na prikupljanju podataka i prepoznavanju sektora, djelatnosti i zanimanja koje se u Crnoj Gori mogu podvesti pod kulturnim i kreativnim industrijama.

Na osnovu najbolje međunarodne prakse, ne samo da smo prepoznali ključne aktere u oblisti KKI, već smo i izračunali njihov doprinos ekonomskom rastu i razvoju Crne Gore.

Sa ciljem da odamo priznanje i dodatno motivišemo one koji će tek da se upuste u preduzetničke vode, odabrali smo sedamnaest raznovrsnih priča da ih podijelimo sa širom javnosti. Riječ je o, za nas, veoma uspješnim preduzetničkim poduhvatima koji opstaju i razvijaju se uprkos svemu i svima.

Na događaju je prezentovana i publikacija pod nazivom „Kulturne i kreativne industrije u Crnoj Gori – odabrane uspješne priče“.

Pripremljeni promotivni materijali, predati su medijskim kućama širom Crne Gore, sa ciljem njihove dalje promocije.

U nastavku se nalaze fotografije sa događaja.