Razvoj omladinskog preduzetništva u manje razvijenim opštinama Crne Gore cilj je projekta „Preduzetnički buster“. Dvadeset mladih preduzetnica i preduzetnika podržani su ovim projektom, razvili su svoje poslovanje i otvorili nova radna mjesta.

Bojana Perović, suvlasnica preduzeća „Minuta Consulting“ koje posluje u Nikšiću, predstavlja nam svoje preduzeće i uticaj projekta na njeno poslovanje:

„U suštini, Minuta je zamišljena kao agencija za posredovanje pri zapošljavanju, ali u tom procesu smo shvatili da veliki broj ljudi ima probleme da se predstavi na samom tom razgovoru za posao zbog čega smo došli na ideju da postajemo Agencija za karijerno savjetovanje i u suštini, naša trenutna vizija jeste da negdje demestifikujemo proces zapošljavanja i da učinimo taj proces zabavnim i lakšim, a to radimo kroz niz različitih alata, metodologija koje sami negde dizajniramo. Preduzetnički buster nam je omogućio da naš tim poraste za dva nova člana koji trenutno rade na tome da naše marketing aktivnosti postanu mnogo bolje i da ih dovedemo na neki viši nivo, a osim toga ida se sami oprobamo u toj ulozi nekoga ko zapošljava nove ljude, ko teži da pokaže da to što mi radimo, zapravo jeste primjenjivo i na kadrovima sa ovih prostora.“

Luka Šuković, vlasnik agencije „North Tour Montenegro“ iz Kolašina, prenosi nam svoja iskustva u ovom blogu:

„Pa s obzirom da je, da smo već imali ski opremu, za koju je bio potreban ski servis da se odradi, došli smo na ideju da nabavimo ski mašinu, mašinu za servisiranje skija i samim tim smo i  vidjeli, s obzirom na proširivanje ski centra u kolašinu i spajanjem dva ski centra, da se pojavljuje mnogo veći broj skijaša i da je interesovanje za kvalitenim skijanjem povećano, samim tim smo i uvidjeli da je potreban ski servis u Kolašinu, i eto kroz ovaj grant smo uspjeli da obezbijedimo ski servis u gradu.“

Amar Muratović, iz Petnjice, bavi se preradom voća i postavljanem plastenika i uz pomoć „Preduzetničkog bustera“ napravio je značajne pomake u svom poslovanju:

„Preduzetnički Buster kao program je mnogo unaprijedio naše poslovanje. Bio je i jednostavan za apliciranje, saradnja tokom realizacije sa projektnim timom i sa mladim ljudima na obuci ispunila je sva naša očekivanja. Proširili smo naše kapacitete kako kroz opremu i mašine, tako i kroz osnažene i obučene mlade ljude koji su se pridružili našem timu.“

Iz preduzeća „Primar“ razgovarali smo sa Lukom Nikolićem, osnivačem:

 „Firma se prevashodno bavi marketingom i IT poslovima. Ono što mogu da kažem je da mi je  Preduzetnički Buster jako pomogao. Teško je naći kvalifikovanu radnu snagu u digitalnom marketingu i kroz edukaciju i pomoć Bustera, uspjeli smo da pronađemo dva polaznika obuke koja će do kraja obuke dobiti sva znanja koja možemo da im prenesemo iz digitalnog marketinga i iz teorije marketinga. Nakon obuke zaposlili smo jednu osobu, a vrlo je moguće da ćemo uskoro i  drugog polaznika obuke, jer su se stvorili uslovi za razvoj.“

Azra Sadiković, vlasnica preduzeća „Silux“ iz Bijelog Polja, bila je naša sagovornica.Prenijela nam je svoje zadovoljstvo projektom:

„Preduzetnički Buster mi je pomogao prije svega da ima više lica u firmi, da se posao brže i kvalitetnije obavlja. Mogućnost da proširimo bazu klijenata i da se razvijamo na lokalnom tržištu. Dobila sam, zahvaljujući novozaposlenima i slobodno vrijeme koje koristim da razvijam nove projekte i širim djelatnosti.“

Šuhreta Demiri, vlasnica je računovodstvene agencije „Smart Finance“ iz Ulcinja. Oduševljena je kvalitetom i predanošću novozaposlenih, i benefitima koje njeno preduzeće ima zahvaljujući projektu „preduzetnički buster“ :

„Ovaj Preduzetnički buster je nama dosta pomogao. Ovaj posao i treba da rade mladi ljudi koji se stlano usavršavaju i vole dinamiku.  U naš tim uveli smo dvoje mladih ljudi koji zaistaa obećavaju, spremni su da nešto nauče,  novitete odmah prihvataju i pokušavaju da ih implementiraju. Opremili smo njihova radna mjesta i  uspjeli da značajno osnažimo naše preduzeće zahvaljujući projektu.“

Preduzeće „Žvaka“ koje obavlja djelatnost u Pljevljima, kroz ovaj program uspjelo je da osnaži najslabiju kariku preduzeća i transformiše je u veoma stabilnu, sa mnogo novih radnih mjesta. Za potrebe bloga razgovarali smo sa Žarkom Ćirkovićem:

„Preduzetnički Booster nam je pomogao umnogome da razvijemo sjevernu regiju Crne Gore za usluge dostave i transporta robe, kako za fizička, tako i za pravna lica. Zadovoljni smo obimom posla, radom, zadovoljni smo kandidatima. Imali smo sreće da dođu ti kandidati baš kod nas na obuku. Cilj nam je da zaposlimo minimum dvoje. Upravo sad, ovih dana, razmišljamo da njih troje dobiju Ugovor o radu, zbog povećanog obima posla.“

Projekat realizuje Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) u saradnji sa Unijom mladih preudzetnika Crne Gore (UMPCG), ko-finansiraju ga Evropska unija i Vlada Crne Gore u okviru Programa EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, a sprovodi se u saradnji sa Direktoratom za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija i socijalnog staranja i Odjeljenjem za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova Ministarstva ekonomskog razvoja.