Podrška za prelazak na online ekonomiju za preduzetnice i manje razvijene biznise

Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj, realizuje projekat „Podrška za prelazak na online ekonomiju za preduzetnice i manje razvijene biznise“ uz podršku Programa za razvoj Ujedinjenih nacija UNDP sa cilj da ženama u biznisu pruži edukaciju iz oblasti online poslovanja i onlini vođenja biznisa.

Ovaj projekat je nastavak kontinuirane podrške ženskom preduzetništvu, a nastao je kao vid dalje podrške ženama u biznisu uspljed negativnih efekata pandemije COVID19, kako bi uspješno savladale izazove sa kojima se suočavaju i lakše se uključile u proces online poslovanje.

Tokom septembra organizovaće se 4 online treninga koji će preduzetnice upoznati sa trendovima online ekonomije i vodjenja biznisa kao i njihovom primjenom na poslovanje i ambijent u Crnoj Gori.

Obuke će pomoći preduzetnicama da se umreže, međusobno razmjenjuju svoja iskustva, dijelile savjete i ostvaruju međusobnu saradnju za dalje. Preduzetnice će dobiti mogućnost da se prijave za mentorski sastak 1 na 1 sa predavačima i na taj način dobiju dodatne savjete i smjernice.

U saradnji sa predavačima, kreiraće se digitalne knjige (e-books) kao dalja podrška preduzetnicama.