Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) u saradnji sa Unijom mladih preudzetnika Crne Gore (UMPCG), raspisao je dana 9. marta 2022. godine Javni konkurs za mlade preduzetnike/ce u manje razvijenim opštinama, u okviru projekta „Održivi uticaj na povećanje zaposlenosti u manje razvijenim opštinama u Crnoj Gori kroz podršku preduzetništvu mladih – Preduzetnički buster“ CFCU/MNE/185, čiju realizaciju ko-finansiraju Evropska unija i Vlada Crne Gore, a sprovodi se u saradnji Ministarstva finansija i socijalnog staranja i Ministarstva ekonomskog razvoja.

Javni konkurs je bio otvoren do 23. marta u 16h.Pristigle su 62 aplikacije.

Evaluacioni tim pristupio je otvaranju i ocjenjivanju svake pristigle aplikacije pojedinačno, po unaprijed definisanim kriterijumima.

U nastavku se nalazi lista najbolje ocijenjenih aplikacija, a ujedno i dobitnika bespovratnih finansijskih sredstava.

 1. Silux doo, Bijelo Polje
 2. Bookkeeping doo, Rožaje
 3. Minuta Consulting doo, Nikšić
 4. Zanatska pivara Druid doo, Danilovgrad
 5. PZU Fizio Centar, Nikšić
 6. OSA Densin Dente, Plav
 7. Smart Finance doo, Ulcinj
 8. Hiron Creative Lab doo, Nikšić
 9. Primar Montenegro doo, Nikšić
 10. Fru Mont doo, Danilovgrad
 11. Čarolija doo, Bijelo Polje
 12. Jaman i Dalia doo, Berane
 13. Čevabdžinica dod Ada doo, Bijelo Polje
 14. Carpe Diem Textil doo, Pljevlja
 15. Žvaka doo, Pljevlja
 16. Organic D&A doo, Bijelo Polje
 17. Edo Gradnja doo, Berane
 18. North Tour doo, Kolašin
 19. Maja Nails doo, Mojkovac
 20. EMKOM doo, Bijelo Polje

Aplikanti koji se ne nalaze na listi, nažalost, nijesu odabrani za finansijsku podršku kroz program Preduzetnički buster.

Zahvaljujemo se svima koji su dostavili svoju prijavu i uzeli učešće na Javnom konkursu za mlade preduzetnike u manje razvijenim opštinama u Crnoj Gori.