Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj – IPER objavio je Poziv za dostavljanje idejnog rešenja proizvoda sa motivom zlatoveza, dana 12. juna 2019 godine, sa ciljem kreiranja tri nova proizvoda.

Po zatvaranju Poziva, 8. jula u 13h, evidentirano je 26 pristiglih aplikacija.

Komisija za otvaranje i vrednovanje dostavljenih ponuda, pristupila je otvaranju i ocjenjivanju svake pristigle aplikacije pojedinačno, po unaprijed definisanim kriterijumima.

U nastavku se nalazi tabela sa rezultatima.

R.br. Šifra aplikanta Ukupno bodova
1 U4X9JPZC 132
2 ESCJ1550 128
3 RPT56E 123
4 03ŠPZT 121
5 GFUG2FNQ 120
6 A983PE 118
7 DRAG1300 118
8 TR4TP 105
9 SDBH7UQW 104
10 STOW1650 96
11 NOVČANIK_VEZ2 94
12 NOVČANIK_VEZ_1 92
13 ASDF34 91
14 TSI2019 90
15 23KTF7 89
16 TORB280 89
17 FUTROLA_VEZ_2 87
18 FUTROLA_VEZ_1 87
19 ROKO2012 81
20 IPZU1250 80
21 IPZM0850 79
22 PENC1310 78
23 PAPM1600 77
24 VIZI 1920 75
25 JAPANKE_VEZ_2 70
26 JAPANKE_VEZ_1 68

Aplikanti, čija se idejna rješenja nalaze na prva tri mjesta, biće angažovani kao konsultanti za izradu prototipa proizvoda, koje će Udurženje starih zanata i vještina ponuditi tržištu.

Zahvaljujemo se svima koji su ispoljili svoju kreativnost i dostavili aplikaciju, sa ciljem da doprinesu očuvanju crnogorskog zlatoveza.