Na konkursu za finansiranje iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (IFCD) UNESCO 2017, prvorangirani je projekat Instituta za preduzetništvo i ekonomski razvoj pod nazivom „Razvoj kulturnih i kreativnih industrija kao dio održivog ekonomskog sektora u Crnoj Gori“. Za realizaciju ovog projekta odobrena su sredstva u iznosu od 86.090 dolara.

Nakon sprovedene predselekcije Crnogorske nacionalne komisije za UNESCO i Ministarstva kulture, projekte je vrednovao panel UNESCO eksperata. Na konkursu je bilo prijavljeno 227 projekata iz cijelog svijeta. Sa ponosom ističemo da se naš projekat nalazi među 7 odabranih, sa najviše bodova.

Projekat se odnosi na mapiranje kulturnih i kreativnih industrija u Crnoj Gori kao i prepoznavanje i promociju inovativnih praksi u ovom sektoru. Aktivnosti će se realizovati i na lokalnom i na regionalnom nivou, a učešće će uzeti žene, mladi stvaraoci i pripadnici manjinskih grupa. Radiće se i na unapređenju poslovnih vještina preduzetnika u kulturi kroz set namjenskih treninga.

Jedan od rezultata projekta biće izrada smjernica za razvoj kulturnih i kreativnih industrija, koje će biti namijenjene donosiocima odluka i politika, civilnom sektoru, i generalno, podizanju svijesti o značaju ovog sektora kulture za ekonomski i društveni razvoj Crne Gore.

Realizacija projekta počinje u aprilu 2018. godine, a završne aktivnosti planirane su za početak 2020. godine.

Fond za kulturnu raznolikost oformljen je na osnovu UNESCO Konvencije o zaštiti i promovisanju raznolikosti kulturnih izraza, koju je Crna Gora ratifikovala 2008. godine.