Zavod za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG) objavio je prvi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za pokretanje novih biznisa u državi, ukupne vrijednosti 1,2 miliona eura. Taj novac će, kroz tri jednogodišnja ciklusa, biti dodijeljen za više od 400 korisnika grantova za samozapošljavanje odnosno za više od 400 novih biznisa.

Ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić, kazao je da će u tri godine trajanja projekta za samozapošljavanje raspodijeliti ukupno 3,5 miliona eura, obezbijeđenih iz pretpristupnih fondova Evropske unije (EU), kroz Program EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Dugotrajna nezaposlenost i dalje je jedan od ključnih izazova na tržištu rada, istakao je direktor Zavoda Suljo Mustafić.

Priliku da se prijave na novi poziv imaju svi nezaposleni koji se nalaze na evidenciji Zavoda najmanje šest mjeseci na dan objavljivanja poziva, s naglaskom na mlade, žene i dugotrajno nezaposlene. Zato pozivam sve, koji su voljni da pokušaju da pokrenu svoj biznis, da se informišu u biroima rada širom Crne Gore kao i na sajtu Zavoda – poručio je Mustafić. Prema njegovim riječima, novac koji nudi Zavod za zapošljavanje nije dar, već bespovratna podrška za pokretanje novog posla.

Osim finansijske podrške Zavod će kandidatima obezbijediti obuku i savjetovanje prilikom prijavljivanja i u toku implementacije.

Zavod za zapošljavanje (ZZZCG) objavio je prvi javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za pokretanje novih biznisa u državi, ukupne vrijednosti 1,2 miliona eura. Taj novac će, kroz tri jednogodišnja ciklusa, biti dodijeljen za više od 400 korisnika grantova za samozapošljavanje odnosno za više od 400 novih biznisa.

Ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić, kazao je da će u tri godine trajanja projekta za samozapošljavanje raspodijeliti ukupno 3,5 miliona eura, obezbijeđenih iz pretpristupnih fondova Evropske unije (EU), kroz Program EU i Crne Gore za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Dugotrajna nezaposlenost i dalje je jedan od ključnih izazova na tržištu rada, istakao je direktor Zavoda Suljo Mustafić.

Priliku da se prijave na novi poziv imaju svi nezaposleni koji se nalaze na evidenciji Zavoda najmanje šest mjeseci na dan objavljivanja poziva, s naglaskom na mlade, žene i dugotrajno nezaposlene. Zato pozivam sve, koji su voljni da pokušaju da pokrenu svoj biznis, da se informišu u biroima rada širom Crne Gore kao i na sajtu Zavoda – poručio je Mustafić. Prema njegovim riječima, novac koji nudi Zavod za zapošljavanje nije dar, već bespovratna podrška za pokretanje novog posla.

Osim finansijske podrške Zavod će kandidatima obezbijediti obuku i savjetovanje prilikom prijavljivanja i u toku implementacije.