Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj (IPER) najavio je danas realizaciju projekta “Mapiranje kulturnih i kreativnih industrija u Crnoj Gori” čiji je fokus izračunavanje ekonomskih efekata sektora, identifikovanje i promovisanje najboljih praksi, unapređenje preduzetničkih vještina u sektoru, kao i priprema strateških smjernica za dalji razvoj sektora za kreatore politika.

“Kreativne i kulturne industrije su dinamični sektori koji ubrzano rastu u okviru globalne ekonomije. One doprinose društvenom rastu, kroz diverzifikaciju nacionalnih ekonomija, stvaranjem prihoda i mogućnosti za zapošljavanja. Istraživanje Indikatori uticaja kulture na razvoj, koje smo u saradnji sa UNESCOm sproveli 2015. godine, pokazalo je da je doprinos kulturnih djelatnosti bruto domaćem proizvodu Crne Gore Crnoj Gori u 2013. godini,  iznosio 4,62%, što ukazuje na to da je kultura zaslužna za značajan dio domaće proizvodnje, i da pomaže u ostvarivanju prihoda i sredstava za život. istakao je gospodin Dragoljub Janković, načelnik u Ministarstvu kulture i za kontakt osoba za UNESCO Konvenciju o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza.

 “U zemlji, koja nema pretjerano kreativnih industrija, vidim jedan ogroman potencijal da znanje mladih i kreativnih ljudi može da bude izazovno za zapadno tržište i da nemamo nikakvih problema da se tamo borimo sa najjačima i da jednostavno možemo da ponudimo jako kvalitetne proizvode. Dosta često mi se dešava da dobijam CV-jeve kreativaca, ljudi koji rade kao frilenseri za inostranstvo, koji su u svojim sobama, koji na neki način još uvijek ne mogu da se oslobode, pokrenu sebe, da naprave neki svoj biznis u Crnoj Gori, ali da kažemo da i njima treba određena edukacija. Mislim da uz neki institucionalni okvir koji bi se stvorio i koji bi omogućio taj prvi korak, jednostavnije bi mogli da dođemo do nivoa da se kreira jedan veliki broj firmi. Vjerujem da kreativne industrije zajedno sa IT industrijom u kombinaciji digitalnog društva mogu ozbiljno da učestvuju u BDP-u Crne Gore. Država još uvijek to nije prepoznala ili na terenu nije pretjerano aktivna, da to sprovede u djelo. Nadam da će to biti malo drugačije.”, istekao je Miloš Milošević, kreativni direktor studija za interaktivni dizajn FLEKA D.O.O.

U okviru projekta želimo da mapiramo kulturne i kreativne industrije u Crnoj Gori i procjenimo njihov doprinos bruto domaćem proizvodu i prije svega potencijal za dalji razvoj, da prepoznamo najbolje prakse i promovišemo ih, i  na osnovu naučnih lekcija damo prijedloge donosiocima odluka za neophodnu podršku ovom sektoru. Istraživanje pokazuje da je sve više mikro preduzeća koje se osnivaju u sektoru kulturnih i kreativnih industrija, ali da nedostaje preduzetničkih vještina koje su neophodne za plasiranje proizvoda na tržištu. Ovaj projekat će dati odgovor na sve to, ponuditi obuke i omogućiti kreativcima da adekvatno valorizuju svoj proizvod na tržištu. Posebno smo zadovoljni činjenicom da je Ministarstvo kulture prepoznalo značaj ovog projekta i da će učestvovati u praćenju aktivnosti i naravno prihvatanju onog što budu sugestije za razvoj politika u odnosu na ovaj sektor.” saopštila je direktorica Instituta za preduzetništo i ekonomski razvoj, dr. Dragana Radević:

Projekat “Mapiranje i razvoj kulturnih i kreativnih industrija u Crnoj Gori” biće realizovan u periodu do februara 2020. godine, uz podršku UNESCO Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost. Odabran je u globalnoj konkurenciji 227 projekata koji su se prijavili na godišnji konkurs UNESCO Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost i najbolje je ocijenjen od ukupno sedam projekata koje će UNESCO finansirati kroz ovaj poziv. Današnjoj prezentaciji projekta prisustvovali su predstavnici ovog sektora u Crnoj Gori, uključujući predstavnike državnih institucija, privatnih kompanija i preduzetnika.