Kulturne i kreativne industrije spadaju u jedan od najbrže rastućih sektora i glavni su pokretači napretka ekonomija razvijenih zemalja. Prepoznajući značaj ovog sektora, Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj u prethodnom periodu realizovao je projekat „Razvoj kulturnih i kreativnih industrija kao dio održivog ekonomskog sektora u Crnoj Gori“ uz podršku Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost UNESCO, i u saradnji sa Ministarstvom kulture.

U periodu od aprila 2018. do decembra 2019. godine, realizovane su sljedeće projektne aktivnosti: mapiranje kreativnih industrija u Crnoj Gori, procjena ekonomskih efekata, prepoznavanje najboljih praksi,  te obuke za unapređenje poslovnih vještina preduzetnika u ovom sektoru. Na osnovu sprovedenog mapiranja i analize praksi različitih zemalja, pripremili smo i strateške smjernice za razvoj kulturnih i kreativnih industrija u narednom periodu.

Ovim putem, pozivamo Vas da uzmete učešće na okruglom stolu gdje će biti predstavljene strateške smjernice i da kroz diskusiju date svoje komentare sa ciljem unapređenja politika u oblasti kulturnih i kreativnih industrija u Crnoj Gori. Okrugli sto će biti održan u hotelu „Franca“ ul. Muniba Kučevića bb, Bijelo Polje u utorak, 21. januara 2020. godine u periodu od 11:00 do 12:30h.