Opština Bar je raspisala javni poziv za učešće u Programu podsticanja razvoja preduzetništva. Pravo da se prijave na Javni poziv imaju sva nezaposlena lica na evidenciji ZZZCG, preduzetnice/ce i mikro preduzeća koji su registrovana sa sjedištem na teritoriji Opštine Bar i žele da razviju sopstvenu biznis ideju.

Odobrena sredstva se isključivo mogu koristiti za finansiranje opravdanih troškova, shodno tačno određenim pravilima u Javnom pozivu.

Ukupan iznos sredstava opredijeljenih za raspodjelu po ovom pozivu iznosi 190.000,00 eura. Njaviši iznos dosijeljenih sredstava po odobrenom biznis planu iznosi 5.000,00 eura.

Javni poziv za raspodjelu sredstava otvoren je 45 dana od dana objavljivanja i dostupan je na sajtu Opštine Bar http://bar.me/obavjestenje-159/