U okviru programa obuka koje sprovodi Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj u sklopu projekta „Mapiranje i razvoj kulturnih i kreativnih industrija u Crnoj Gori“  održano je predavanje na temu „Prava intelektualne svojine“, koju je vodio Mladen Koprivica, savjetnik iz Direkcije za zaštitu intelektualne svojine.

U okviru predavanja kulturni i kreativni stvaraoci imali su priliku da saznaju o oblicima prava intelektualne svojine, važnosti intelektualne svojine za nosioce prava i zaštititi intelektualne svojine.

Prezentaciju sa obuke možete preuzeti ovdje: Prezentacija_Prava intelektualne svojine

U nastavku se nalaze detalji sa obuke.