Kulturne i kreativne industrije u Crnoj Gori: rast ili razvoj?

Kulturne i kreativne industrije spadaju u jedan od najbrže rastućih sektora i glavni su pokretači napretka ekonomija razvijenih zemalja. Prepoznajući značaj ovog sektora, Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj u prethodnom periodu realizovao je projekat „Razvoj...
Opširnije

OBUKA: Odnosi sa javnošću, vještine prezentacije i poslovna komunikacija

U okviru programa obuka koje sprovodi Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj, u sklopu projekta „Mapiranje i razvoj kulturnih i kreativnih industrija u Crnoj Gore", zbog velikog interesovanja kulturnih i kreativnih stvaraoca, ponovljena je dvodnevna obuka na...
Opširnije

Predavanje na temu „Prava intelektualne svojine“

U okviru programa obuka koje sprovodi Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj u sklopu projekta „Mapiranje i razvoj kulturnih i kreativnih industrija u Crnoj Gori“  održano je predavanje na temu „Prava intelektualne svojine“, koju je vodio Mladen Koprivica,...
Opširnije

Panel diskusija: Administrativne barijere sa kojima se susreću mladi preduzetnici u Crnoj Gori – Mogu li modeli i iskustvo EU pomoći?

Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj učestvovao je na Panel diskusiji: “Administrativne barijere sa kojima se susreću mladi preduzetnici u Crnoj Gori – Mogu li modeli i iskustvo EU pomoći?“ organozovanoj u EU Info Centru. Panelisti su bili: Boris Koprivnikar,...
Opširnije

Održana je obuka na temu „Digitalni marketing i promocija na društvenim mrežama“

Održana je dvodnevna obuka na temu „Digitalni marketing i promocija na društvenim mrežama“ z akulturne i kreativne stvaraoce, koju je vodio Stefan Aleksić, marketing menadžer iz Amplitudo doo. Na interaktivnoj obuci kulturni i kreativni stvaraoci imali su priliku da...
Opširnije

AKTUELNOSTI IZ SVIJETA EKONOMIJE I BIZNISA

Kulturne i kreativne industrije u Crnoj Gori: rast ili razvoj?

Kulturne i kreativne industrije spadaju u jedan od najbrže rastućih sektora i glavni su pokretači napretka ekonomija razvijenih zemalja. Prepoznajući značaj ovog sektora, Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj u prethodnom periodu realizovao je projekat „Razvoj...

opširnije

Predavanje na temu „Prava intelektualne svojine“

U okviru programa obuka koje sprovodi Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj u sklopu projekta „Mapiranje i razvoj kulturnih i kreativnih industrija u Crnoj Gori“  održano je predavanje na temu „Prava intelektualne svojine“, koju je vodio Mladen Koprivica,...

opširnije

PROJEKTI INSTITUTA ZA PREDUZETNIŠTVO I EKONOMSKI RAZVOJ

Biznis mladih – program mentorstva i edukacije

Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj realizuje projekat 'Biznis mladih' uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), u okviru kojeg objavljuje dva poziva: Poziv za mentore Ukoliko posjedujete iskustvo u uspješnom vođenju malog ili...

opširnije